FR  I  ENG 

30 gemeenschappelijke projecten, 30 minder CO , tegen 2030 in Brussel

te verminderen?

De privésector heeft een leidende rol bij het bepalen van het klimaatbeleid door het ondersteunen van de duurzame transformatie van de stad. De overheid en de Brusselse bedrijven kunnen dit doen door middel van gezamenlijke innovatie.

Wat

303030
303030
303030

* Referentiejaar 2019

Gemeen-

schappelijke 

projecten

30% minder CO

uitstoot

Tegen 2030 

in Brussel

2

Het voorkomen van klimaatverandering moet een prioriteit zijn op alle niveaus van onze samenleving. Emissiereductie gaat alle stakeholders aan van het nieuwe politiek landschap in Brussel: zowel op regionaal, federaal of Europees niveau.

 

De nieuwe regionale politieke samenstelling biedt een opportuniteit om nu op te treden voor effectieve klimaatactie door middel van een nieuwe vorm van samenwerking tussen de overheden, de academische wereld, burgers en de private sector.

 

Door van het Gewest een zone met een lage CO2-uitstoot te maken, zal de economie een boost krijgen, worden nieuwe banen gecreëerd en wordt het concurrentievermogen versterkt.


Waarom

Evolutie van de totale  CO

uitstoot in Brussel

2 eq

Initiatieven nemen

  • Richten op de algemene maatschappelijke impact in plaats van eigen winsten en verliezen
  • Identificeren en delen van de beste praktijken die helpen om gezamenlijke prioriteiten te definiëren
  • Overstap van louter competitief denken naar collaboratief denken

Uitstoot per sector 

in Brussel

Roadmap

Team

Partner

management

Adviseur Mobiliteit

Senior Advisor

Chief Energizer

Senior Advisor

Senior Advisor

Senior Advisor

Senior Advisor

Deskundige

Project leaderLouizalaan 500

B- 1050 Brussel

Camille Callens

Tel: +32 484 98 86 56

Email: cca@beci.be

Contact


Kamer van Koophandel van Brussel

500 Louizalaan, B-1050 Brussel

© Beci 2005-2019