FR  I  ENG 

Heeft u een concreet idee om de CO2-uitstoot in Brussel

te verminderen?

De privésector heeft een leidende rol bij het bepalen van het klimaatbeleid door het ondersteunen van de duurzame transformatie van de stad. De overheid en de Brusselse bedrijven kunnen dit doen door middel van gezamenlijke innovatie.

Wat

303030
303030
303030

* Referentiejaar 2019

Gemeen-

schappelijke 

projecten

30% minder CO

uitstoot

Tegen 2030 

in Brussel

2

Het voorkomen van klimaatverandering moet een prioriteit zijn op alle niveaus van onze samenleving. Emissiereductie gaat alle stakeholders aan van het nieuwe politiek landschap in Brussel: zowel op regionaal, federaal of Europees niveau.

 

De nieuwe regionale politieke samenstelling biedt een opportuniteit om nu op te treden voor effectieve klimaatactie door middel van een nieuwe vorm van samenwerking tussen de overheden, de academische wereld, burgers en de private sector.

 

Door van het Gewest een zone met een lage CO2-uitstoot te maken, zal de economie een boost krijgen, worden nieuwe banen gecreëerd en wordt het concurrentievermogen versterkt.


Waarom

Evolutie van de totale  CO

uitstoting in Brussel

2 eq

Initiatieven nemen

  • Richten op de algemene maatschappelijke impact in plaats van eigen winsten en verliezen
  • Identificeren en delen van de beste praktijken die helpen om gezamenlijke prioriteiten te definiëren
  • Overstap van louter competitief denken naar collaboratief denken

Uitstoot per sector 

in Brussel

Roadmap

303030 City Climate Challenge is een samenwerkingsproces waarbij alle ideeën welkom zijn. Heeft u een concreet project om de CO2-uitstoot in Brussel te helpen verminderen? Bent u bereid het te presenteren en de haalbaarheid ervan te bestuderen? Go: drop you idea ! 


Drop your idea !

Team

Chief Energizer

Projectmanager /

Partnermanagement

Adviseur Werk

Deskundige

Coördinatrice

duurzame ontwikkeling

Partner

management

Adviseur Mobiliteit

Senior Advisor

Senior Advisor

Senior Advisor

Senior Advisor

Senior Advisor

Deskundige

Adviseur MilieuLouizalaan 500

B- 1050 Brussel

Cécile Huylebroeck

Tel: +32 473 89 49 33

Email: ch@beci.be

Contact


Kamer van Koophandel van Brussel

500 Louizalaan, B-1050 Brussel

© Beci 2005-2019